Ulgi ustawowe

Ulgi ustawowe na bilety jednorazowe

37%

 • Dzieci w wieku od 4 lat do 5lat 
 • Inwalida wojenny. 
 • Osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. 
 • Kombatant. 

49%

 • osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

78%

 • Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do jedn. oświatowej.
 • Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej. 
 • Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 
 • Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych. 
 • Umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia. 
 • Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej. 
 • Inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidów. 
 • Dziecko do 4 roku życia zajmujące osobne miejsce. 
 • Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym. 
 • Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe.

 

93%

 • osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

95%

 • Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidów. 
 • Uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej. 
 • Opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. 

100%

 • Dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. 
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych. 
 • Senator 
 • Poseł 

 

 • Data aktualizacji: 2020-11-01 07:37
 • |
 • Licznik odwiedzin: 396 319